trajnim1
trajnim2
trajnim3

Pershkrimi

Trajnimi i ngjitjes së shtyllave të tensionit

Detaje

Klient:
Vendodhja:

Projekte te ngjashme

Monitorim

Sisteme monitorimi

Sisteme monitorimi te HEC

35kvHoxhare2

Linja 35kv Hoxharë

Linja 35jv Hoxhare