sallmone-durres3
sallmone-durres2
sallmone-durres1

Pershkrimi

ETS shpk nënshkruan kontratë me OSHEE sha me objekt “Rikonstruksioni i fiderit 7 N/St-Sallmone 110/20kV“ në Durrës.

Detaje

Klient:

OSHEE sha

Vendodhja:

Sallmone, Durrës

Projekte te ngjashme