Gjirokastër

Nenstacion Gjirokaster

Fuqizimi i nënstacionit 110/35/20/10 Gjirokastër