Hoxhare1
Hoxhare2
Hoxhare3

Pershkrimi

ETS shpk nënshkruan kontratë me OSHEE sha me objekt “Rikonstruskion i Impianteve 35 kv te Nst Hoxhare dhe Pojan“ në Fier.

Detaje

Klient:

OSHEE sha

Vendodhja:

Pojan, Fier

Projekte te ngjashme