shkoder3
shkoder2
shkoder1

Pershkrimi

ETS shpk nënshkruan kontratë me OSHEE sha me objekt “Ndertimi i Rrjetit ajrore TM, Kabines Shtyllore Gropa e Portes ,fidri Zagore Boge Koplik” në Shkoder.

Detaje

Klient:

OSHEE sha

Vendodhja:

Shkodër

Projekte te ngjashme