abc2
abc3
abc5

Pershkrimi

ETS shpk nënshkruan kontratë me OSHEE sha me objekt “Ndertim i Rrjetit TU me percjelles ABC ne Njesite 1 2 dhe 3 ne Rajonin e Tiranes” nëTiranë.

Detaje

Klient:

OSHEE sha

Vendodhja:

Tiranë

Projekte te ngjashme