35kvHoxhare1
35kvHoxhare2
35kvHoxhare3

Pershkrimi

ETS shpk nënshkruan kontratë me OSHEE sha me objekt “Rikonstruksioni dhe fuqizimi i segmentit te linjes 35kV TECFier-Hoxhare“ në Fier.

Detaje

Klient:

OSHEE

Vendodhja:

Fier

Projekte te ngjashme