Ndërtimi i rrjetit TU me përcjelljes ABC

Ndërtimi i rrjetit TU me përcjelljes ABC në njësitë 1, 2 dhe 3 në rajonin e Tiranës