Kontratë me OSHEE për Fidrin 7 Nënstacioni Sallmone

ETS shpk nënshkruan kontratë me OSHEE sha për “Rikonstruksioni i fiderit 7 N/St-Sallmone 110/20kV“ në Durrës.

sallmone-durres2
sallmone-durres1

Projekt i tensionit të mesëm

Projekt i tensionit të mesëm

sallmone-durres3