abc2
abc5
abc1

Pershkrimi

ETS nënshkruan kontratë me OSHEE sha për “Ndertim i Rrjetit TU me percjelles ABC ne Njesite 1 2 dhe 3 ne Rajonin e Tiranes”

Detaje

Klient:

OSHEE sha

Vendodhja:

Tiranë

Projekte te ngjashme