All
High Tension
Low Tension
Medium Tension
Telecomunication
Drin
Drina Cascade
High Tension

Projekti i Rehabilitimit te Kaskades se Lumit Drin per Hidrocentralet e Fjerzes dhe Vaut te Dejes ne joint venture me ALSTOM FRANCE.

More
20160405_083442
OSHEE ABC
Low Tension

ETS shpk nënshkruan kontratë me OSHEE sha me objekt “Ndertim i Rrjetit TU me percjelles ABC ne Njesite 1 2 dhe 3 ne Rajonin e Tiranes” nëTiranë.

Më shumë
S5001474
Nenstacioni Lezhe
Medium Tension

Ndertim N/stacioni 220/6 kV on site in Gjader Lezha, dhe linja TL 220KV per Colacem Albania.

2
Fidri F310
Low Tension

Rikonstruksioni i linjave te tensionit te ulet ne fidrin F310-F330 ne Tirane .

linja 100 kv K-E-2
Linja-100-kv Korçë
High Tension

Kontrata me Energoinvest per punimet ne linjen 110 kV “Babice-Sarande” dhe linjen 110 kv “Korce-Erseke”

More
linja-100-kv-B-S-1
Linja 100kv Babice
High Tension

Kontrata me Energoinvest për punimet ne linjen 110 kV “Babice-Sarande” dhe linjen 110 kv “Korce-Erseke”

More
35kvHoxhare1
Linja 35kv Hoxhare
Medium Tension

Kontrata me OSHEE sha me objekt “Rikonstruksioni dhe fuqizimi i segmentit te linjes 35kV TECFier-Hoxhare“

More
Hoxhare2
Nenstacioni Hoxhare Pojan
High Tension

Kontratë me OSHEE sha me objekt “Rikonstruskion i Impianteve 35 kv te Nst Hoxhare dhe Pojan“

More
gjirokastra5
Nënstacioni Gjirokastër
High Tension

Fuqizimi i Nënstacionit 110/35/20/10 kV Gjirokastër

More
sallmone-durres2
Fidër Durrës
Medium Tension

Kontratë me OSHEE sha me objekt “Rikonstruksioni i fiderit 7 N/St-Sallmone 110/20kV“

More
Monitorim
Monitorim HEC
Telecomunication

Sistemi i monitorimit online te 57 Heceve me OSHEE sha

trajnim1
Trajnim
Telecomunication

Trajnimi i ngjitjes së shtyllave të tensionit

More